Báo cáo tập huấn an toàn lao dông dự án ML 8-6-2012

Báo cáo tập huấn an toàn lao dông dự án ML 8-6-2012

Để nâng cao nhận thức về an toàn lao động và kỹ năng xây dựng an toàn cho nhân viên của dự án Mulberry Lane (gọi tắt là ML), chủ dự án ML, tổng thầu và giám sát viên đã hân hạnh mời ông Mr.Raymond thuộc Công ty Quản lý Dự án SIPM tại Singapore đến Việt Nam để hướng dẫn cho các công nhân viên dự án ML,đợt tập huấn đã diễn ra trong hai ngày. từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6 năm 2012.

56

Bắt đầu khoá đào tạo, ông Raymond đã nhấn mạnh bốn điểm chính trong kiểm soát an toàn dự án:

  1. Phải có ý thức trong an toàn, an toàn là trách nhiệm của mỗi bản thân người lao động;
  2. Phải học tập kĩ năng trong an toàn lao động;
  3. Có trách nhiệm chủ động phát hiện các rủi ro lao động tiềm ẩn và kịp thời báo cáo với ban lãnh đạo dự án;
  4. Chia sẻ kiến thức về an toàn lao động cũng như thông báo các nguy hiểm tiềm ẩn cho các thành viên trong dự án;

Ngày tập huấn thứ hai, ông Raymond đã giới thiệu với mọi người từng bước về những vấn đề cần tập trung trong việc thi công an toàn như xây dựng giàn giáo, công việc đối mặt với độ cao, công tác phòng ngừa bảo vệ cạnh lỗ khoan, đồng thời cũng hướng dẫn cách đánh giá an toàn trước khi xây dựng, đánh giá rủi ro, vệ sinh cảnh quan thi công, bảo trì thiết bị chữa cháy và các kế hoạch khẩn cấp cho tất cả các loại tai nạn, cũng như các biện pháp phòng ngừa.

Khóa đào tạo đã kết thúc vào lúc 5 giờ chiều ngày 9 tháng 6, mang lại lợi ích to lớn tăng cường ý thức an toàn cho tất cả các học viên tham gia khoá đào tạo. Trong quá trình thi công dự án tiếp theo, tất cả nhân viên chúng tôi sẽ áp dụng những kỹ năng an toàn đã học được và thực hành an toàn lao động trong xây dựng, thực thi nhiều phương pháp để ngăn ngừa sự cố trong lao động.

Share this post