CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
CÚP VÀNG LUBAN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRUNG QUỐC DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI (2015&2017)
CÚP VÀNG LUBAN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRUNG QUỐC DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI (2015&2017)
GIẢI LUBAN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRUNG QUỐC DỰ ÁN NƯỚC NOÀI NĂM 2017(HAPPY VALLEY)
GIẢI LUBAN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRUNG QUỐC DỰ ÁN NƯỚC NOÀI NĂM 2017(HAPPY VALLEY)
GIẢI LUBAN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRUNG QUỐC DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI NĂM 2015 ( THE VISTA )
GIẢI LUBAN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRUNG QUỐC DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI NĂM 2015 ( THE VISTA )
THE TOP AWARD IN VIETNAM CONSTRUCTION INDUSTRY IN 2010
CÚP VÀNG CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VIỆT NAM 2010 (KHU DÂN CƯ SKY GARDEN 2)
CÔNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2014 (KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CĂN HỘ CHO THUÊ THE VISTA )
CÔNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2014 (KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CĂN HỘ CHO THUÊ THE VISTA )
HUY CHƯƠNG VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO CÔNG TRÌNH,SẢN PHẨM XÂY DỰNG VIỆT NAM NĂM 2000 (KHU CAO ỐC THUẬN KIỀU)
HUY CHƯƠNG VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO CÔNG TRÌNH,SẢN PHẨM XÂY DỰNG VIỆT NAM NĂM 2000 (KHU CAO ỐC THUẬN KIỀU)
BẰNG CHẤT LƯỢNG CAO CẦU PHẢ LẠI THUỘC DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP QUỐC LỘ 18
BẰNG CHẤT LƯỢNG CAO CẦU PHẢ LẠI THUỘC DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP QUỐC LỘ 18
HUY CHƯƠNG VÀNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM XÂY DỰNG VIỆT NAM NĂM 2004 (CẦU XÓM CỦI)
HUY CHƯƠNG VÀNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM XÂY DỰNG VIỆT NAM NĂM 2004 (CẦU XÓM CỦI)
HUY CHƯƠNG VÀNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM XÂY DỰNG VIỆT NAM NĂM 2004 ( CẦU CẦN GIUỘC)
HUY CHƯƠNG VÀNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM XÂY DỰNG VIỆT NAM NĂM 2004 ( CẦU CẦN GIUỘC)
HUY CHƯƠNG VÀNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM XÂY DỰNG VIỆT NAM NĂM 2004 ( CẦU ÔNG LỚN)
HUY CHƯƠNG VÀNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM XÂY DỰNG VIỆT NAM NĂM 2004 ( CẦU ÔNG LỚN)
HUY CHƯƠNG VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM XÂY DỰNG VIỆT NAM NĂM 2004 (CAO ỐC VP PHÚ MỸ HƯNG)
HUY CHƯƠNG VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM XÂY DỰNG VIỆT NAM NĂM 2004 (CAO ỐC VP PHÚ MỸ HƯNG)