Trong công cuộc theo đuổi sự chuyên nghiệp, Công ty đã thu hút rất nhiều nhân tài, ưu tú trong và ngoài nước. Thông qua việc nội địa hóa và toàn cầu hóa nguồn nhân sự, công ty chúng tôi luôn phát triển nguồn nhân lực cũng như tạo ra văn hoá công ty đa dạng và hài hòa để cho công ty cùng với nhân viên có thể không ngừng đi lên. Công ty thực hiện chiến lược tìm kiếm nhân tài thông qua các kỹ năng “chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa” và nỗ lực xây dựng đội ngũ nhân viên với “Bốn hạng nhất” (chuyên nghiệp nhất, kỹ năng tốt nhất, phong cách làm việc cao nhất và hiệu suất nhất). Công ty chúng tôi đang cố gắng trở thành nhà đại diện Trung Quốc về kiến trúc nước ngoài và nhà đào tạo nhân tài ưu tú trong ngành bất động sản cũng như nỗ lực để trở thành nền tảng tụ hợp các nhân tài ưu tú của nền công nghiệp và nhà lãnh đạo tài năng của doanh nghiệp.

Các nguyên tắc cơ bản của quản lý nguồn nhân lực: Lấy người làm trọng, giá trị sáng tạo, chú trọng cá nhân và phát triển khoa học.

  • Lấy người làm trọng: Xây dựng sự bình đẳng, tôn trọng môi trường làm việc của tổ chức, tôn trọng, quan tâm đến nhân viên, tạo ra nền tảng phát triển nguồn nhân lực dựa vào các nhu cầu của mỗi cá nhân vì nhân viên ưu tú chính là nguồn “vốn” quý báu nhất của công ty.
  • Giá trị sáng tạo: Đối với mục tiêu tạo dựng giá trị tốt nhất, bằng cách nâng cao giá trị cá nhân và tập thể, sự phát triển chung của người lao động và doanh nghiệp sẽ đạt mức cao.
  • Chú trọng cá nhân: Quan tâm đến mỗi nhân viên, sử dụng các phương pháp khoa học giúp cho nhân viên phát triển nhanh chóng để nhân viên và doanh nghiệp có thể cùng nhau phát triển.
  • Phát triển khoa học: Quản lý nguồn nhân lực trở thành bộ phận không thể thiếu trong hệ thống đảm bảo chiến lược. Vì vậy, thúc đẩy nâng cao thống nhất tính chuyên nghiệp, tính khoa học và tính cao cấp của hệ thống là rất cần thiết.