Chi tiết dự án
CẦU TRÀ KHÚC
Chủ đầu tư Ban quản lý dự án 18 thuộc bộ giao thông vận tải Việt Nam
Địa điểm  Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Thời gian thi công 03/2002 – 03/2004
Mô tả  Cầu dài 1,112m và rộng 15.2m với khẩu độ nhịp chính (45+78+45) m.