Chi tiết dự án
NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI TÂN THUẬN
Chủ đầu tư Tập đoàn Tân Thuận
Địa điểm khu chế xuất xuất khẩu Tân Thuận, Tp.HCM, Việt Nam
Thời gian thi công 08/1996 – 09/1998
Mô tả tổng diện tích 5,500 m2, cải tạo gia cố đất mềm và toàn bộ công trình