Chi tiết dự án
NHÀ XƯỞNG TIÊU CHUẨN ĐƯỜNG TÂN THUẬN
Chủ đầu tư  tập đoàn Tân Thuận.
Địa điểm  khu chế xuất Tân Thuận, Tp.HCM, Việt Nam
Thời gian thi công  11/2014 – 09/2015
Mô tả tổng diện tích 19,412 m2, gồm 12 khu, là công trình xây dựng khu công nghiệp được nhà nước phát triển.