Chi tiết dự án
NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG SƠN ĐỘNG
Chủ đầu tư tập đoàn Than – Khoáng Sản Việt Nam
Địa điểm Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Thời gian thi công 11/2005 – 06/2008
Mô tả nhà máy nhiệt điện công suất 3*125MW, toàn bộ công trình cọc móng và thi công cấu trúc xây dựng dân dụng