Chi tiết dự án
NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỢI POLYESTER FORMOSA
Chủ đầu tư tập đoàn Formosa Plastics
Địa điểm Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Thời gian thi công 12/1998 – 12/1999
Mô tả nhà máy sản xuất nguyên liệu may mặc, diện tích đất thi công là 20,979 m2, đóng 1,733 cọc bê tông mỗi cây dài 21m, thép xây dựng 1,600t.