Chi tiết dự án
NHÀ MÁY DUYÊN HẢI 1 
Chủ đầu tư  Viện Nghiên Cứu Quốc Tế Quảng Đông
Địa điểm  Duyên Hải, Trà Vinh, Việt Nam
Thời gian thi công  08/2011 – 10/2015
Mô tả chuỗi dự án nhà máy nhiệt điện công suất 2*660mw, xây dựng bến/dự án tái chế nước/ tháp hấp thụ sunfur…