Chi tiết dự án
D ÁN XÂY DNG QUC L 1, GÓI 3, XÂY ĐƯỜNG LÊN CU T PHÍA TP. CN THƠ
Chủ đầu tư Ban quản lý dự án Mỹ Thuận thuộc bộ giao thông vận tải Việt Nam
Địa điểm Tp. Cần Thơ, Việt Nam
Thời gian thi công 02/2005 – 08/2009
Mô tả đường dẫn lên cầu có chiều dài 7.69km và rộng 24.1m với 9 cây cầu, tổng chiều dài 14.92km