Chi tiết dự án
 KHÔI PHỤC QUỐC LỘ 1 TỪ CÀ MAU TỚI NĂM CĂN
Chủ đầu tư  ban quản lý dự án 1 thuộc bộ giao thông vận tải Việt Nam
Địa điểm  Cà Mau tới Năm Căn, Việt Nam
Thời gian thi công 11/2003 – 11/2007
Mô tả Khôi phục đoạn đường quốc lộ 1 dài 53.68km.