Phó bí thư Đảng ủy Deng Xiao Lin đến Công ty Xây Dựng Trung Quốc chi nhánh Việt Nam nghiên cứu

Phó bí thư Đảng  ủy  Deng Xiao Lin đến Công ty Xây Dựng Trung Quốc chi nhánh Việt Nam nghiên cứu

Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 2016, Phó Bí thư Đảng ủy, Thư ký Ủy ban kiểm tra kỷ luật, Chủ tịch Công đoàn Deng Xiaolin, Phó bí thư của Ủy ban kiểm tra kỷ luật, Tổng quản lý nhân sự Pei Hongsen,  đoàn của bí thư đảng Wu Baoju đến Việt Nam nghiên cứu và hướng dẫn công ty.

Sau khi nghe qua báo cáo của công ty , ông Deng Xiao Lin đối với sự phát triển toàn diện của công ty đã khẳng định  và chuyền tải “ kế hoạch 5 năm lần thứ 13” lập kế hoạch chiến lược cùng với đà phát triển hiện nay , ông  Deng Xiao Lin nhấn mạnh: chi nhánh nước ngoài là rất quan trọng chúng tôi hy vọng rằng công ty sẽ tuân thủ luật pháp và quy định của Việt Nam , chủ động khám phá , cải tiến phù hợp, tìm ra cách thức xây dựng phù hợp với pháp luật của các nước. Phó bí thư Đảng  ủy  Deng Xiao Lin yêu cầu thực hiện chiến lược “một vành đai một con đường”và “ Doanh nghiệp Trung Quốc ra ngoài “.Chi nhánh tại Việt Nam là một thách thức cho công ty tại nước ngoài, phải tăng cường phát triển thị trường nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể trong thị trường Đông Nam Á.

Ông  Deng Xiaolin đã tham quan dự án  Country Garden, Tropicana, Phnom Penh và các dự án khác.

1

 

Share this post