Ông Zheng Xue Xuan Phó chủ tịch của công ty cổ phần Xây Dựng Trung Quốc đã đến  Capudia để chỉ đạo kiểm tra dự án

Ngày 12 tháng 12 năm 2016, ông Zheng Xue Xuan  phó chủ tịch của công ty cổ phần Xây Dựng Trung Quốc, ông Zhu Zi Jun tổng giám đốc bộ phận thiết kế và quản lý doanh nghiệp, tổng giám đốc Chen Wen Jian đơn vị kinh doanh ở nước ngoài cùng đoàn của ông đã đến Cambodia Phnom Penh chỉ đạo kiểm tra dự án. Phó tổng giám đốc Sun Zhan Jun, chủ tich Zhang Zong Shuo, tổng giám đốc Zhao Zhi Hai cùng nhau tiến hành  kiểm tra.

Đầu tiên,đoàn của ông Zheng  đến văn phòng đại diện tại Phnom Penh và tiến hành khảo sát dự án, sau đó nghe báo cáo của công ty. Ông Zheng đã khẳng định thành quả mà công ty đạt được và chiến lược của công ty tại thị trường Đông Nam Á. Xây dựng nền tảng doanh nghiệp, các biện pháp phòng ngừa rủi ro, tình hình thị trường cùng các hạng mục khác đã tiến hành kiểm soát và hướng dẫn thực hiện.

Tổng giám đốc Ông Zhu Ji Jun đã bài tỏa sự đánh giá cao về sự nổ lực và tuân thủ của công ty khu vực  Đông Nam Á trong xuốt 20 năm hoạt động. Đồng thời ông kết hợp mục tiêu chiến lược “ năm năm lần thứ 13” của công ty, công việc tiếp theo của CSCEC là triển khai ba kiến nghị:” Thứ nhất, cần phải phân tích sâu sắc tình hình thị trường của các nước Đông Nam Á, tập trung vào thị trường chiến lược, điều chỉnh tỷ lệ quản lý, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, thứ hai là tích cực tìm kiếm cơ hội để nâng cấp, mở rộng chuỗi công nghiệp, nghiên cứu và thúc đẩy việc sáp nhập ở nước ngoài, mua lại và niêm yết thị trường chứng khoáng  ở nước ngoài, thứ ba là nắm bắt cơ hội và rủi ro trong quá trình chuyển đổi, mở rộng quy mô, thúc đẩy, cạnh tranh, đẩy nhanh tốc độ, phấn đấu phát triển đưa công ty phát triển vững mạnh hơn”.
Tổng giám đốc Chen Wen Jian cho rằng quá trình tích lũy kinh nghiệm của công ty tại khu vực Đông Nam Á là một tài sản quý giá, khẳng định thành quả của công ty trong việc tích lũy nhân tài,  quản lý khu vực, thành tích mở rộng chuỗi công nghiệp, đồng thời công ty yêu cầu phải phát triển chiến lược một cách cao độ tiến hành nghiên cứu thị trường đối với khu vực Đông Nam Á. Hiểu thị trường một cách  toàn diện, tận dụng kinh nghiệm đã  tích lũy của công ty, tạo ra” hiệu ứng phân hạch”, làm cho công ty ngày một phát triển bền vững hơn.

Ông Zheng Xue Xuan, đánh giá lại quá trình kinh doanh của công ty cổ phần và văn phòng tại thị trường Việt Nam , thể hiện sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo của  tổng công ty đối với chi nhánh tại Việt Nam , hoàn toàn khẳng định thành tựu của công ty ở nước ngoài hơn 20 năm , và công việc tiếp theo của công ty đưa ra ba yêu cầu: thứ nhất là đối với thị trường Việt Nam, phải tổng kết thành tích, phân tích lợi nhuận và thiệt hại, nắm bắt cơ hội, thực hiện nâng cấp chuyển đổi chiến lược. Thứ hai là liên quan đến thị trường Cambodia, phải phân tích chuyên sâu, đánh giá một cách nghiêm túc, đặc biệt là phải nắm bắt các mối quan hệ xã hội, làm sâu sắc hơn các mối quan hệ tiềm năng, đồng thời, tích cực giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị doanh nghiệp thành công “đi đầu” trong ngành xây dựng, lợi dụng triệt để hai phương thức BT và BOT, lên kế hoạch quản bá những dự án lớn. Thứ ba là tối ưu hóa cơ chế truyền thông và điều phối giữa công ty mẹ và các công ty con, kết nối kịp thời, phát huy tối đa sự phối hợp giữa nền tảng xây dựng lớn và vai trò phân bổ nguồn lực.

5

 

 

 

 

Share this post