(Tiếng Việt) Đoàn của Phó chủ tịch Shao Ji Jiang thuộc Công ty Cổ Phần Xây Dựng Trung Quốc Đến nghiên cứu xây dựng chi nhánh tại Việt Nam

Sorry, this entry is only available in Vietnamese and 中文.

Share this post