Chi tiết dự án
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 1 CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỐ 2
Chủ đầu tư Viện Nghiên Cứu Quốc Tế Quảng Đông và Công ty Xây Dựng Nhiệt Điện Quảng Đông.
Địa điểm Vĩnh Tân, Bình Thuận, Việt Nam
Thời gian thi công 06/2015 – 01/2018
Mô tảnhà máy nhiệt điện than công suất 2*600MW, xây dựng nhà máy chính số 2 và chi nhánh, thi công xây dựng vùng BOP